NL - FR

Gemeentelijke parkeerkaarten

Verschillende parkeerkaarten zijn te verkrijgen in de parkeerwinkel van Streeteo.

Bewonersvergunning

Als bewoner kan je een bewonersvergunning aanvragen als je in een betalende zone of  blauwe zone woont.  

 • Prijs: eerste vergunning is gratis, tweede te verkrijgen aan €125/jaar of €12,50 per maand.
 • Parkeerduur: onbeperkt voor de auto waarvan de nummerplaat op de vergunning vermeld staat, in een aantal straten nabij de woonplaats
 • Aanvraag: in de Streeteo parkeerwinkel

Bezoekersvergunning

De bewoners in een betalende zone of een blauwe zone zonder voertuig / bewonersvergunning kunnen een bezoekersvergunning aanvragen. Er zijn 100 gratis vergunningen per jaar voorzien. OF Zorgbehoevende bewoners in de betaalzone of de blauwe zone, met een attest voor zorgverzekering. 

 • Parkeerduur: één uur gratis te parkeren per vergunning met eender welk voertuig. Er kunnen meerdere vergunningen per parkeerbeurt gebruikt worden. 
 • Aanvraag: in de Streeteo parkeerwinkel

Werkersvergunning

Werkgevers en werknemers die een vaste werkplaats hebben in een betalende parkeerzone of blauwe zone kunnen een werkvergunning aanvragen. 

 • Prijs: één kaart kost €250/jaar of €25/maand
 • Aanvraag: in de Streeteo parkeerwinkel. Op voorhand dient de werkgever het aanvraagformulier in te vullen. Klik hier voor het formulier.

Parkeervergunning voor Turnhoutenaren

Deze vergunning is geldig voor bewoners van Turnhout, zowel binnen als buiten de betalende zones of blauwe zones. 

 • Prijs: één kaart kost €250/jaar of €25/maand
 • Parkeerduur: onbeperkt parkeren voor twee auto’s waarvan de nummerplaten op de vergunning vermeld staan (één voertuig tegelijkertijd parkeren), en dit overal in de blauwe zones en betalende zones, met uitzondering van de straten met het hoogste parkeertarief (Warande-omgeving).
 • Aanvraag: in de Streeteo parkeerwinkel

Verzorgersvergunning

Mensen met beroep als arts, kinesist, verpleegkundige, verzorgende kunnen jaarlijks één gratis parkeervergunning aanvragen. 

 • Prijs: gratis voor zorgverleners
 • Parkeerduur: één uur gratis parkeren in de betalende zones of blauwe zones. 
 • Aanvraag: Je dient dit jaarlijks aan te tonen met RIZIV-nr of nr. van de Vlaamse Overheid.

Parkeervergunning voor Autodelen

Bewoners in een betalende zone of blauwe zone die gebruik maken van een officieel geregistreerd deelvoertuig (Cambio, Autopia, …) kunnen één gratis vergunning per jaar aanvragen in het Stadskantoor Campus Blairon.

Parkeervergunning voor treinreizigers

Klanten van NMBS met een treinabonnement kunnen terecht op de website of aan het NMBS-loket in het station van Turnhout voor een parkeervergunning op de stationsparking van Turnhout.

Turnhouts Kwartiertje

Voor iedereen die gedurende maximum 15 minuten wil parkeren in de binnenstad. 

 • Prijs: €1/parkeerschijf ‘Turnhouts Kwartiertje’
 • Parkeerduur: 15 minuten in de binnenstad
 • Aanvraag: in de Streeteo parkeerwinkel


Hoe vraag ik een parkeervergunning aan?

 • Je kan deze vergunningen online aanvragen, klik hier.
 • Je kan een mail sturen naar parkeren.turnhout.be@streeteo.com
 • Je kan je ook wenden tot de parkeerwinkel van Streeteo Turnhout: Turnova Parking, verdieping -1. PJ Brepolsplein 20, Turnhout 

  1) Breng uw  identiteitskaart mee, geen kopie!

  2) Breng uw inschrijvingsbewijs van de wagen mee.

  3) In de parkeerwinkel kan je dan het aanvraagformulier invullen.

  4) Onze diensten onderzoeken of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden . Als je dossier is goedgekeurd wordt de kaart aangemaakt en is deze, na eventuele betaling (indien nodig), actief.