NL - FR

Wat moet ik doen als ik een retributie heb ontvangen?

  • Betaal binnen de vijf dagen op rekeningnummer BE92 0019 0075 6123.
  • Vermeld steeds het OGM n° (vb. structuur XXX/XXXX/XXXXX of XXX/XXXX/XXXXX) om te vermijden dat je betaling niet wordt toegewezen.
  • Ben je je bon kwijt? Vermeld dan zeker je kentekennummer bij je betaling.

Wilt u een klacht indienen?

  • Vooraleer u een bezwaar indient raden we u aan even te controleren of uw bezwaar terecht is. Wanneer u denkt dat uw bezwaar terecht is kan u op verschillende manieren een bezwaar indienen: