NL - FR

Bewonerskaart

Maximaal twee zones voor € 30 per jaar (zone waarin u gedomicilieerd bent en een aanpalende zone, raadpleeg de bijgevoegde kaart)
Een bewonerskaart kan aangevraagd worden voor maximum 2 jaar.   
Voorwaarde 
Domicilie in de betalende zone of een bewonerszone in Oostende.   
Documenten 
 • identiteitskaart (Eid) van de aanvrager nodig om deze Eid kaart te kunnen inlezen in het programma
 • inschrijvingsbewijs voertuig op naam van de aanvrager
Belangrijk
 • Het adres op de chip van de Eid kaart dient reeds op het nieuwe adres te staan. Dit dient aangepast te worden op het stadhuis van de Stad Oostende na goedkeuring door de wijkagent.
 • Indien het voertuig niet ingeschreven is op naam van de aanvrager maar op naam van een rechtspersoon (bijvoorbeeld bij een firmawagen): attest van de rechtspersoon voor permanent gebruik van het voertuig.
 • Indien het voertuig niet ingeschreven is op naam van de aanvrager maar op naam van een privépersoon: verzekeringspapieren meebrengen die op naam van de aanvrager moeten staan.
Wanneer alle nodige documenten voorhanden zijn kan deze bewonerskaart onmiddellijk aangemaakt worden in onze parkeerwinkel.   Mijn bewonerskaart verlengen

Aannemerskaart

 
De kaart is geschikt voor het uitvoeren van werken voor kleine aannemingen binnen de betalende zone van de stad Oostende. Deze kaart is te bekomen in de parkeerwinkel. De documenten die u dient mee te brengen om deze kaart te kunnen aanvragen zijn:
 • bewijs van officiële aannemer aan de hand van BTW nummer
 • inschrijvingsbewijs van de betreffende wagen
 • indien verlenging nodig: de oude aannemerskaart meebrengen naar de parkeerwinkel (dus niet de originele documenten, deze dienen enkel om het dossier op te starten)
De kostprijs van deze kaart bedraagt:

dagmaand3 maand6 maand
van maandag tot vrijdag (uitgez. feestdagen)€ 6,00€ 120,00€ 300,00€ 480,00
van maandag tot zaterdag (uitgez. feestdagen)€ 6,00€ 144,00€ 360,00€ 576,00

Zorgverstrekkerskaart

 
TYPE A: Deze kaart kost € 200 en geeft zorgverstrekkers het recht om te parkeren op de speciaal voor hen voorbehouden parkeerplaatsen, op plaatsen voor ultrakortparkeren en op alle bovengrondse parkeerplaatsen in het centrum met een Europese parkeerschijf voor een maximumduur van 1 uur. TYPE B: Deze GRATIS kaart geeft zorgverstrekkers het recht om te parkeren op de speciaal voor hen voorbehouden parkeerplaatsen, in combinatie met een geldig ticket of Piaftoestel.  
Onder zorgverstrekkers wordt verstaan huisartsen, kinesisten en thuisverpleegkundigen van binnen Oostende, alsook voor diezelfde doelgroep buiten Oostende op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat zij wachtdienst doen in Oostende. De kaart kan worden aangevraagd in de parkeerwinkel.   Benodigde documenten:
 • bewijs dat men tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever)
 • inschrijvingsbewijs wagen
 • identiteitskaart

 Vrachtwagenkaart

  De vrachtwagenkaart kan in de parkeerwinkel aangevraagd worden met volgende documenten:
 • identiteitskaart (Eid) van de aanvrager nodig om deze Eid kaart te kunnen inlezen in het programma
 • inschrijvingsbewijs voertuig op naam van de aanvrager
 • Indien het voertuig niet ingeschreven is op naam van de aanvrager maar op naam van een rechtspersoon (bijvoorbeeld bij een firmawagen): attest van de rechtspersoon voor permanent gebruik van het voertuig.
De kaart is 2 jaar geldig en wordt kosteloos uitgereikt. Er kan maximaal 1 kaart worden uitgereikt per vrachtwagenchauffeur. Deze kaart is geldig op voorbehouden parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

Parkeerjeton

Parkeer 30 minuten GRATIS in alle betalende zones van Oostende indien u in Oostende gedomicilieerd bent.
De kostprijs van de parkeerjeton bedraagt € 3,00 en u kan hem bekomen in de parkeerwinkel van Oostende.  
Belangrijk: jetons met duidelijke tekenen van slijtage worden kosteloos omgeruild!