NL - FR

Betalend parkeren


Tarieven

Paarse zone (Centrum):
Parkeerduur maximum 2 uur. Van maandag tot zaterdag, exclusief wettelijke feestdagen en 11 juli. Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. € 0,70 voor 60 min.

Oranje zone (Over de Leie): 
Parkeerduur maximum 2 uur. Dagelijks, inclusief op wettelijke feestdagen en 11 juli. Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. € 0,70 voor 60 min. 

Shop&Go

In totaal zijn er een 50-tal parkeerplaatsen uitgerust met parkeersensoren, aangeduid als ‘Shop&Go plaats’, waar men gratis voor de duur van maximaal een halfuur kan parkeren. Dit is van toepassing op alle parkeerders, dus ook voor de houders van een bewonerskaart, gehandicaptenkaart of andere voertuigen die vrijgesteld zijn van betaling retributie parkeren.

Langparkeren 
Enkel op: Grote Markt, Parking Ziekenhuis, Parking Donkerstraat en Waalvest. Parkeerduur maximum 4 uur. Van maandag tot zaterdag, exclusief wettelijke feestdagen en 11 juli. Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Uitbreiding tariefstructuur: € 3,50 voor 3 uur. € 5,00 voor 4 uur.   U kan ook opteren voor het forfaitair stelsel (via retributiebon) € 25,00/dag.

Gehandicapten

Personen die houder zijn van een parkeerkaart voor gehandicapten, mogen zich in Menen overal parkeren met uitzondering van de Shop&Go plaatsen waar er met deze parkeerkaart maximum 30 minuten geparkeerd mag worden.

Betalen

Via de parkeerautomaat
Cash met muntstukken.
Met de bankkaart op de parkeerautomaten in de Esplanadestraat, Waalvest, parking Donkerstraat en Grote Markt.

Met de parkeerapp Indigo Neo
Download de Indigo Neo APP en betaal jouw parkeerplaats vlot en digitaal.

Via SMS (enkel met Belgische gsm-abonnementen)

SMS bij aankomst “MN nr automaat spatie nummerplaat” naar 4411 (Bvb.MN11 AAA123). Bij vertrek, SMS “Q” naar 4411.

Uw retributiebon betalen 

  • Via overschrijving (vergeet hierbij de gestructureerde mededeling niet, alle info staat vermeld op de retributiebon)
  • Via onze website op deze pagina
  • In de parkeerwinkel met bancontact of VISA

Raadpleeg hier het retributiereglement


Opgelet! Aanpassing parkeerbeleid voor elektrische voertuigen vanaf 1 januari 2024. 

Sinds 1 januari 2024 is er een belangrijke wijziging in het parkeerbeleid voor elektrische voertuigen in de stad. De vrijstelling van parkeerkosten voor elektrische auto's die aangesloten zijn op een laadpaal in zones met betaald parkeren of blauwe zone-parkeren, wordt opgeheven. 

Ook in onze stad merken we dat het aantal elektrische wagens fors groeit. Om een betere parkeerrotatie te stimuleren, zullen bestuurders van elektrische voertuigen verplicht te zijn om een parkeerticket te nemen of een Europese parkeerschijf te gebruiken wanneer zij parkeren op een met laadpaal uitgeruste parkeerplaats in respectievelijk betalende of blauwe-zone parkeergebieden. De normale parkeerduur met een parkeerschijf of parkeerticket is maximaal twee uur, tenzij lang parkeren is toegestaan op locaties zoals de Grote Markt of de Waalvest. In onze stad zijn er vijf parkeerplaatsen met laadpaal in een betalende of blauwe zone.

In januari zullen de parkeerwachten van Indigo vooral inzetten op informeren en sensibiliseren. Vanaf februari zullen er dan daadwerkelijk retributiebonnen uitgeschreven worden. Voor personen met een handicap geldt op parkeerplaatsen met een laadpaal enkel vrijstelling als het voertuig aan het opladen is. 

Bovendien lopen bestuurders die onterecht parkeren op een plaats exclusief voor elektrische voertuigen - zonder daadwerkelijk op te laden of zelfs zonder in het bezit te zijn van een elektrisch voertuig - het risico op een GAS-boete.

 


Powered by Froala Editor