NL - FR

Bewonerskaart:

Je kan aanspraak maken op een digitale bewonerskaart onder de volgende voorwaarden: 

- Uw adres ligt binnen de blauwe/bewonerszone van Oud-Rekem

- Er kan één digitale bewonerskaart op nummerplaat aangevraagd worden per adres

- Deze digitale bewonerskaart is gratis en 1 jaar geldig;

Documenten die wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen:

  • Het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel 1) van de wagen waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd
  • De identiteitskaart van de aanvrager ter controle van domicilie (uitgelezen versie via ID-reader of via gemeente) 
  • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat; kopie van het verzekeringsdocument waarop de aanvrager is vermeld als medebestuurder
  • Bij bedrijfsvoertuigen en leasingwagens: attest van de werkgever of leasingmaatschappij dat bevestigt dat de aanvrager de vaste bestuurder is van de wagen
  • Als het om een vervangwagen gaat: attest van de garage of automobielvereniging dat vermeldt dat deze wagen een vervangwagen is voor het voertuig waarvoor reeds een parkeerkaart werd uitgereikt.

Hoe vraag ik mijn bewonerskaart aan?

U kan uw bewonerskaart via mail aanvragen: parkeren.lanaken.be@streeteo.com of in de parkeerwinkel te Bilzen (Klokkestraat 28, Bilzen)