NL - FR

Blauwe zone


U kan gratis parkeren in gans de blauwe zone van Lanaken als u een geldige Europese blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit legt. Stel deze parkeerschijf correct in door de pijl te plaatsen op het streepje (van het halfuur of volle uur) volgend op het uur van aankomst. Voorbeeld: u parkeert om 10.17 uur, zet de pijl op 10.30 uur; u parkeert om 15.32, zet de pijl op 16.00 uur. Plaats de pijl nooit tussen twee streepjes in.

 

Parkeerduur: maximum 2 uur, tenzij anders vermeld op de signalisatieborden.

Van maandag tot en met zaterdag

Van 9.00 tot 18.00 uur

Uitgezonderd zon- en feestdagen, en 11 juli

U kan ook opteren voor het forfaitaire stelsel (via retributiebon) van 25,00 euro voor een ganse dag.

 

Europese Parkeerschijf

Gebruik enkel de officieel goedgekeurde Europese parkeerschijf. Alle andere types parkeerschijven zullen aanleiding geven tot het uitschrijven van een retributiebon.