NL - FR

Bewonerskaart

De bewonerskaart is GRATIS en 1 jaar geldig. Met deze kaart kan binnen één straat onbeperkt geparkeerd worden. 
Een tweede bewonerskaart aankopen kan aan €56,10.
Voorwaarden
  • gedomicilieerd zijn binnen de blauwe zone
  • één kaart met maximum 2 nummerplaten

Uitzondering volgens retributiereglement:

Voor de bewoners uit de hierna volgende blauwe zones of voor in tijdsduur beperkte parkeerplaatsen wordt geen gemeentelijke parkeerkaart uitgereikt:

  • Boudewijnlaan tussen de spooroverbrugging en Stationsstraat
  • Mechelsesteenweg op het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 5
  • alle blauwe zones gelegen in de deelkernen buiten Heist-centrum
Documenten
  • identiteitskaart aanvrager
  • inschrijvingsbewijs voertuig
  • indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig
Aanvraag in de parkeerwinkel 
De kaart wordt meteen afgeleverd bij uw bezoek aan de parkeerwinkel indien u aan alle voorwaarden voldoet.