NL - FR

Blauwe zone

GRATIS als u een geldige Europese blauwe schijf duidelijk leesbaar achter de voorruit legt.
  • Parkeerduur: met een geldige parkeerschijf kunt u 2 uur parkeren
  • Donkerblauwe zone: maximum 2 uur, van 8u00 – 18u00
  • Lichtblauwe zone: maximum 2 uur van 8u00 – 14u00
  • Groene zone: enkel parkeren met bewonerskaart. zie plan
  • Oranje zone: enkel parkeren met Europese parkeerschijf, niet met bewonerskaart. zie plan
  • Van maandag tot en met zaterdag exclusief wettelijke feestdagen en 11 juli
Als de parkeerduur verstreken is, mag u de schijf niet opnieuw verdraaien zonder het voertuig te verplaatsen. Evenmin mag u meedere schijven naast elkaar gebruiken.   

U kan ook opteren voor het forfaitaire halve dagtarief (via retributiebon) € 25,00, dit laat u toe om gedurende 4 opeenvolgende uren te parkeren.