NL - FR

Blauwe zone

Klik hier voor een overzicht van de verschillende parkeerzones in Aarschot

U kan gratis parkeren in gans de blauwe zone als u een geldige Europese blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit legt. Stel deze parkeerschijf correct in door de pijl te plaatsen op het streepje (van het halfuur of volle uur) volgend op het uur van aankomst. Voorbeeld: u parkeert om 10.17 uur, zet de pijl op 10.30 uur; u parkeert om 15.32, zet de pijl op 16.00 uur. Plaats de pijl nooit tussen twee streepjes in.

  • Parkeerduur: maximum 3 uur
     Uitzondering: 4 uur op parking aan Cristal Monopole (aan station) en in blauwe zone industrieterrein
  • Van maandag tot en met zaterdag
  • Van 9.00 tot 18.00 uur
  • Uitgezonderd zon- en feestdagen, en 11 juli

U kan ook opteren voor het forfaitaire stelsel (via retributiebon) van 25,00 euro voor 4 opeenvolgende uren, startende op uur dat staat genoteerd op de retributiebon.  


Europese Parkeerschijf

Gebruik enkel de officieel goedgekeurde Europese parkeerschijf. Alle andere types parkeerschijven zullen aanleiding geven tot het uitschrijven van een retributiebon.